2015.05.26.
Vége az öt szűk esztendőnek az ingatlanpiacon
2015.03.02.
Itt az utolsó lehetőség az olcsó vásárlásra?
2015.02.01.
Véget ért a menekülés a belvárosból
További hírek >Hírek

2008.10.08.
A legtöbb lakás a XIII. kerületben épül

Forrás:Sygma Produkció

Budapest XIII. kerületében kifejezetten intenzív a vállalkozói lakásfejlesztés; 34 nagyobb társasház/lakópart létesítése, értékesítése van folyamatban, de nemcsak ez, hanem az önkormányzat bérlakás építési programja, s a költségvetési forrásból finanszírozott lakásépítések magas aránya is figyelemreméltó.

Az önkormányzat a 1998-ban született fejlesztési koncepciójában célként rögzítette, hogy 2015-ig 35 ezer új lakást adnak át a kerületben, s ezek egyharmada mára meg is épült. A fejlesztési láz az irodai szegmensben sem csillapodik, s hamarosan új, újabb fejlesztéseket generáló bevásárlóközpont is létesülhet a kerület „szomszédságában”. Tudatosan terveznek, tudatosan haladnak - mondják az önkormányzat képviselői. Ez a siker titka.

Interjú dr. Tóth Józseffel, a XIII. kerület polgármesterével, és Arató Györggyel, a kerület főépítészével

- Az új kormányzati negyed már a helyszínkijelölési stádiumban élénkítően hatott az ingatlanfejlesztési kedvre, több beruházó vásárolt ingatlant befektetési, hasznosítási célzattal a szűkebb vonzáskörzetben, így a XIII. kerületben is. Miként fogadta a kerület vezetése, hogy a kormányzati negyed végül meghiúsult?

Dr. Tóth József: - A VI. kerület szomszédos kerületeként örömmel fogadtuk a kormányzati negyed tervét, hiszen erősítette volna az ingatlanfejlesztői ambíciókat a kerületben, s ez a szándék az ingatlan felvásárlásokban érződött is. Több potenciális befektető vásárolt területeket a kormányzati negyed közelében, ebben az ingatlanfejlesztői előregondolkodás nyilvánult meg.

- Milyen fejlesztéseket terveztek?

Dr. Tóth József: - Nem árulták el, de a szabályozási tervünk behatárolja a lehetőségeket: az érintett területekre intézmények, lakások létesítését engedélyezi kerületünk. Azért is sajnáljuk a kormányzati negyed meghiúsulását, mert a beruházás nyomán a Vágány utca - ami nem kerületünkhöz tartozik - a Dózsa György úttól megnyílhatott volna egészen a Lehel térig.

Arató György: - A kormányzati negyedhez kapcsolódóan nagyobb fejlesztési lehetőség a Szabolcs utca térségében adódott volna, ami rehabilitációs akcióterület. Az említett Vágány utcai „megnyitásban” továbbra is reménykedem, s mutatkozik is erre esély. A WestEnd II. beruházás nagy valószínűséggel elindul, s ennek a keretében megvalósulhat ez a fejlesztés. Ez előnyt jelentene, hiszen enyhítené a Szabolcs utcai térség közlekedési feltételeit, várhatóan nehezítő kereskedelmi beruházás hatását.


- Mi a kerület álláspontja a WestEnd II-ről?

Dr. Tóth József: - Akárcsak a tervezett kormányzati negyed, úgy a WestEnd II. is Terézváros közigazgatási területére esik. Mivel a szomszédos kerületekkel kötelező az adott terület szabályozási tervét véleményeztetni, mi is véleményeztük a VI. kerületét. Álláspontunk szerint a WestEnd II-vel nívós, városképet emelő ingatlanfejlesztés valósulhat meg. A beruházás nyomán a Ferdinánd híd sorsa is elrendeződhet, a járműforgalmat tudomásom szerint alagutas rendszerbe terelnék, ami megoldást kínálna a Lehel és Váci út térfal megújítására.

- Gyakran példálóznak a kerülettel: látványosan fejlődik, lakás- és irodalétesítésben élen jár, és intenzívek a kereskedelmi célú ingatlanfejlesztések is. Milyen mértékben játszanak ebben szerepet a kiaknázható adottságok, illetve az önkormányzat beruházás ösztönző eszközei?

Dr. Tóth József: - A kerület 1990-től napjainkig olyan változáson megy keresztül, mint ami a 1900-as évek elején lejátszódott. Az 1930-as évek elején a maihoz hasonló intenzív fejlődést produkált ez a városrész. Annak idején nagyot lendített a fejlődésen a korszerű közlekedés, az ipartelepítés, s nem mellékes az sem, hogy a kerület építészeti kultúrája világszínvonalat képviselt. Ha a jelenlegi fejlődési ívre tekintek, több párhuzamot látok: a közlekedési lehetőségek - főként a metró jelenléte -, a gazdasági struktúraváltás, továbbá a magas színvonalú építészeti értékek mind-mind kedvezően hatnak az ingatlanfejlesztésekre. Elhangzott már kritikaként, hogy a kerületben spontán fejlődés megy végbe. Mi erre azt mondjuk: ahogy haladunk előre, egyre tudatosabban alakítjuk a városfejlesztést, a várospolitikát. Mindez bizonyítható is: hosszú távú városfejlesztési terveket készítettünk már a ’90-es évek második felében, később jött az Európa Terv, a közelmúltban pedig az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). Az említett dokumentumokban rögzítettük mindazon elképzeléseket, melyeket a kerületben szívesen megvalósítanánk. Minden ciklusban ezekből építkeztünk, a tervekből ciklusprogramok születtek. Az 1998-2002 közötti időszakban például fő prioritásként határoztuk meg a lakásépítést; szám szerint rögzítettük, hogy 35 ezer lakás építésére van lehetőség. Tudatos döntés eredménye az is, hogy a kisebb - bár nagy területet elfoglaló - kereskedelmi-szolgáltató egységek helyett nagyobb, tartósabb, és építészetileg is nívósabb épületek, intézmények kerülnek a kerületbe. Véleményem szerint ez a tendencia továbbra is - 2015-2020-ig - érvényesül, s ehhez szeretnénk feltételeket teremteni.

- Milyen fejlesztésösztönző eszközrendszere van az önkormányzatnak?

Dr. Tóth József: - Korábban építményadó kedvezménnyel ösztönöztük a beruházókat, de az uniós direktíva értelmében ezt meg kellett szüntetnünk. Tapasztalataim szerint a rugalmasság önmagában is nagy hajtóerőt jelent. Hallottam olyan szóbeszédeket, miszerint behódolunk a befektetőknek, de ez nem igaz. A lakossági, a befektetői és az önkormányzati érdekek összehangolására törekszünk - ez a legnagyobb kihívás, ami a városfejlesztés során felmerülhet. Hogy egy profán példával éljek: amíg valakinek a saját lakása épül, rendkívül megengedő, de amint beköltözött, már zavarja a szomszédos építkezés.

Arató György: - Az ingatlanfejlesztők azért jönnek ide tíz éve, mert a kiszámíthatóság nagyon magas fokú.

Dr. Tóth József: - 27 milliárdos költségvetéssel rendelkezünk. Fejlesztéseink jelentős részét saját forrásból valósítjuk meg. Saját ingatlanfejlesztéseink vállalkozói beruházásokat indukálnak. A Bulcsú utcai területen megépítettünk két házat, azóta tucatszám érkeztek befektetők. A Zsinór utcai területen ugyanígy járunk el. Az önkormányzatnak katalizátor szerepe van, hiszen a befektető úgy gondolkodik, ahol az önkormányzat fejleszt, ott valószínűleg neki is megéri fejleszteni.

- Minként érvényesül kompromisszum a lakosság, a befektetők, és az önkormányzat érdekei között?

Arató György: - Az önkormányzat előre rögzíti, hogy mit vár el egy területtől. Az egész kerületre van építési szabályzatunk, amely kijelöli a lakóterületeket. Ebből az övezeti rendből jött ki a 35 ezres lakásszám, amit a polgármester úr említett. Ennek töredéke önkormányzati beruházás, a többi pedig lehetőség az ingfejlesztők számára.

- Nemcsak lakások, irodaházak is gombamód nőnek ki a kerületben. Magasházak is lesznek köztük?

Arató György: - Rendszerváltás előtt Angyalföld nagy része ipari övezet volt, az észak-keleti tömb több mint 80 százalékát az 1998-99-ben jóváhagyott fővárosi terv lakóövezetté nyilvánította.A kékgalléros területek fehérgalléros területekké váltak: irodák jöttek létre. Ügyelni kell a lakóövezetek egészséges arányára, mert a túlzott lakáskoncentráció mesterségesen kiszorítaná a szolgáltató tevékenységeket.

Dr. Tóth József: - A lakásfejlesztés mellett az irodaépítés a kerület másik erőssége. Tudományos tanácskozást is tartottak már arról, hogy a Váci út miért alakult át irodaház boulevard-rá. Nagy a keletje az igényes irodaházaknak; négy nagy pénzintézet a kerületbe helyezi központját. Támogatjuk a korszerű, előremutató építészeti kultúrát. Örülünk annak, hogy ma már ezek az építkezések nemcsak egy-egy területre, a Duna-parti övezetre koncentrálódnak, hanem a kerület elmaradottabb területeire is, mint a Jász, a Szabolcs, vagy a Bulcsú utca. Jómagam 14 éve magasház-párti vagyok, ugyanez elmondható képviselő-testületünkről is. Az utóbbi egy-két évben közeledett a főváros és a kerület álláspontja a magasház-kérdésben. Ma már a politikai szereplők is azonos álláspontot képviselnek.

Arató György: - A jelenlegi fővárosi szabályozás nem enged 74 méternél magasabb épületet. A 74 méter ráadásul csak a XIII. kerületre vonatkozik, annak is egy szűkebb térségére, a Váci út és a Róbert Károly körút sarkára. A város más részein legfeljebb 55 méteres épületek létesülhetnek. Moszkvában, Belgrádban, Berlinben, Madridban - és még sorolhatnám -, engedélyezik a toronyházak létesítését. Bizakodásra ad okot, hogy Budapest jelenlegi főépítésze, Beleznay Éva e tekintetben kompromisszumkészebb, együttműködőbb, mint az elődje volt. A szakmai konszenzus is megvan, az építészek jelentős része azt az álláspontot képviseli, hogy a város településszerkezeti hangsúlyainak figyelembe vételével építhetők magasházak. Elsősorban azokon a pontokon, ahol a gyűrűirányú, illetve a sugárirányú szerkezetek találkoznak - mint a Váci út és a Róbert Károly körút sarkán.

Dr. Tóth József: - Az említett terület (Váci út és a Róbert Károly körút) hasznosítására meghívásos pályázatot írtunk ki. Arra kértük a tervezőket, hogy a térfal kialakításához készítsenek javaslatokat. A hat meghívottból öt magasházat álmodott a területre, sőt, egyikük felhőkarcolót is el tudna ott képzelni. Az önkormányzat végül - a főváros álláspontját figyelembe véve - kompromisszumos megoldásnál maradt: a környező épületek magasságának átlagát vette figyelembe, így lett a tervezett épület 74 méteres.


- A kerület hosszú távon meg tudja őrizni előkelő pozícióját?

Dr. Tóth József: - Évente 2000-2500 lakás használatba vételi engedélyét adja ki az építési osztály, a 2015-ig előirányzott 35 ezer lakás egyharmada megépült - ez kifejezi tőkevonzó képességünket. Hasonló lakásfejlesztési intenzitással számol a kerület. Arra törekszünk, hogy versenyképességünket megtartsuk, erősítsük. Nem véletlen, hogy egy amerikai pénzügyi intézmény Budapestet, azon belül a XIII. kerületet választotta központjául - komoly nemzetközi elemzések előzték meg a megfelelő helyszín kiválasztását.

Arató György: - Egyre nagyobb, tőkeerősebb ingatlanfejlesztők jönnek a kerületbe. A korábbi években a legtöbb fejlesztőnek csupán ígérvénye volt, a projekthez szükséges pénzt bankoktól szerezték, s nem biztos, hogy meg is kapták. Ma már jó néhány befektető biztos háttérrel rendelkezik - mindez biztosíték arra, hogy a fejlesztési projektek a tervszintnél tovább jutnak.
Kezdőlap | Kapcsolat | Eladó ingatlanok | Kiadó ingatlanok | Ingatlanfelvétel | Médiaajánlat
Europe Real Estate Directory International Real Estate Portal Real Estate Directory & Resource, Find real estate agents, seller, buyer, apartment rental, relocation and mover, property listing and more on our site Real Estate Resource, Find real estate agents, seller, buyer, apartment rental, relocation and mover, property listing and more on our site RealEstateAdvertise.com - Real Estate Web Advertising and Marketing
Residential Real Estate Services and Real Estate Professionals Resource B2BRE.com - Business-to-Business Real Estate Directory RealEstateBig.com - The Real Estate Directory